Old Cour­se Loenen

Old Cour­se Loe­nen is een 9 holes-golf­baan met NGF A‑status, gele­gen aan de rand van het dorp Loe­nen aan de Vecht (gemeen­te Sticht­se Vecht), op steen­worp afstand van Amster­dam, Utrecht en Hilversum.

De golf­baan, ont­wor­pen door Alan Rijks als een zoge­noem­de ‘in-land-links cour­se’, heeft uit­da­gin­gen voor zowel begin­nen­de als gevor­der­de spe­lers. In de baan kan wor­den geno­ten van weid­se ver­ge­zich­ten met een grote vari­a­tie aan flora en fauna. Vanaf het ter­ras van het stijl­vol­le club­huis heeft men een fas­ci­ne­rend uit­zicht op het dorp en de sche­pen in het Amsterdam-Rijnkanaal.

Baan­sta­tus / Baanbezetting

Kijk op baan­be­zet­ting voor moge­lijk beperk­te speel­mo­ge­lijk­he­den ivm wedstrijden. 

Het laat­ste nieuws

Aan­trek­ke­lij­ke datsja

Bin­nen­kort te huur voor een onge­wis avon­tuur. Een­vou­di­ge villa aan de golf van Ver­we­gis­tan. Geschikt voor maxi­maal 600 per­so­nen. Prijd n.o.t.k.. Reac­ties aan : POET1 Beschik­baar vanaf 1 april 2023 …
Lees ver­der »»»

Samen weg

Welke dames gaan er mee? Vier dagen naar het huis van ons lid Diana Geluk in Fle­vo­land. Ver­voer zelf te rege­len, onder­dak kost iets en gol­fen in de ach­ter­tuin is moge­lijk. Reac­ties aan: geluk@flevohuis.nl …
Lees ver­der »»»

Authen­tie­ke Golfset

Aan­ge­bo­den : Voor de lief­heb­ber een authen­tie­ke golf­set, zo goed als nieuw !! Van oud dame­tje geweest, altijd in de gara­ge gestaan. Over­na­me t.e.a.b. Con­tact : Metusalem@noware.com …
Lees ver­der »»»

Voor al het nieuws klik hier

Scroll to top